elizabeth singleton for basic.'s black history month feature

black HERstory - elizabeth singleton